Watersportvereniging Texel

Werkdagen

De Werkdag is een jaarlijks terugkerende evenement waarbij er door de leden onderhoud aan de haven met alle installaties en de andere eigendommen van de watersportvereniging verricht wordt. Deelname is vrijwillig, elk jaar kunnen we rekenen op gemiddeld ruim dertig leden.