Watersportvereniging Texel

Jeugdzeilen

Sinds 2000 organiseert de Watersportvereniging Texel zeillessen. De opzet van de lessen is de Texelse jeugd kennis te laten maken met de watersport en het zeilen in het bijzonder. Wij willen met de zeillessen ook de belangstelling voor de watersport bij de jeugd bevorderen.

Foto's

DSC_1902
G0065242-7
JZ2014-1
JZ2014-2

Omschrijving

Het Jeugdzeilen was van begin af een succes. Ook afgelopen seizoen zaten we vol! De beginners varen in speciaal voor dit doel aangeschafte "Optimisten" en de wat gevorderde zeilers kiezen in een "Leukothea" het ruime sop van de haven van Oudeschild. De kinderen zeilen onder begeleiding van vrijwillige instructeurs.

Het is overigens niet onze bedoeling de kinderen een gedegen zeilopleiding met diploma te geven, dat is en blijft weggelegd voor een echte zeilschool. Eerder is sprake van een speelse eerste kennismaking met de watersport, met de bedoeling dat de zeilertjes door het Jeugdzeilen met het "zeilvirus" besmet raken, en dat zij zich later, wellicht met een eigen boot, aanmelden als lid van de WSV. Wel probeert onze vereniging elk jaar een extra jeugdzeilactiviteit te organiseren, zoals een zeildag aan de overkant.

Het jeugdzeilen is op de maandag- en woensdagavond van 18.30- 20.00 uur. De eerste lessen beginnen na de meivakantie en gaan door tot en met september, uitgezonderd de schoolvakanties.
Het is altijd fijn al ouders meehelpen op de zeilavonden. Bijvoorbeeld met op -en aftuigen van de bootjes en het klaarzetten van de limonade na afloop.

Tijdens de werkdag worden de Optimisten en Leukothea's weer vanuit de winterstaling op de jeugdsteiger gezet. Ook dan zijn extra helpende handen welkom!

Instructeurs zijn Pieter de Vries (maandagavond) en Frans Prins(woensdagavond).

Voor het Optimistzeilen zijn er zwemvesten van de vereniging. Als de kinderen langer doorgaan met zeilen en in de grotere boten (Leukothea's) varen, is het beter als ze zelf een zwemvest aanschaffen. Een regen- of zeilbroek bij wat minder weer is aan te raden.

Kinderen met een zwemdiploma kunnen zich aanmelden bij Just Heinis, tel 0222 321351. Graag met volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar en voorkeursdag.
Meer informatie bij bestuurslid Jeugdzeilen:

Agenda

Werkdag 8 april 2017

Kosten

De kosten voor een zeilseizoen bedragen € 50,00. Voor extra activiteiten vragen wij een kleine bijdrage.