Watersportvereniging Texel

Activiteiten

Lezingen

Het lijkt het bestuur een leuk idee om deze winter enkele sociale activiteiten te (laten) organiseren. Omdat er binnen onze vereniging leden zijn welke (zeil)tochten naar verre, minder verre of bijzondere gebieden maken lijkt het ons aardig wanneer deze leden daar iets over willen vertellen. Graag wil ik aftrappen met een “lezing” over tochten met onze Noorman naar de zuidoost kust van Noorwegen, in de hoop andere leden warm te maken voor dit mooie zeilgebied, een bestemming welke ook in 4 weken te bezeilen is. Graag wil ik vertellen over de heenreis en aanloophavens, het varen en navigeren tussen de scheren aldaar en de mooie ligplaatsen in natuurhavens. Ook de terugreis via de Oostzee komt aan bod.
De lezing zal op een zondagmiddag in de Kajuit gehouden worden, een datum is nog niet geprikt.
Ik hoop dat er animo voor een dergelijke lezing is maar alvorens e.e.a. voor te bereiden wil ik vragen of leden die de lezing bij willen wonen dit bij mij aan willen geven ().
 
Met vriendelijke groet,
 
Erik Le Roux