Watersportvereniging Texel

Wijziging Jachthavenreglement

De eigenaar of gebruiker is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn vaartuig, naar algemeen aanvaarde maatstaven, in een redelijke staat van onderhoud verkeert.

Indien er echter - naar het oordeel van het bestuur - sprake is van ernstig achterstallig onderhoud, heeft het bestuur het recht om op kosten van de eigenaar of de gebruiker het vaartuig uit de haven te verwijderen.

Dit artikel geeft het bestuur dus het recht om een vaartuig uit de WSV haven te verwijderen, maar alleen als er sprake is van ‘buitengewone lekkage’.

Terwijl het de bedoeling is geweest om ook te kunnen verwijderen als er sprake is van ernstig achterstallig onderhoud.

Daarom is artikel 11 van het Jachthavenreglement vervangen door de bovenstaande tekst.

Binnenkort

mei
6

06 mei 2019 19:30 - 23:00

juni
3

03 juni 2019 19:30 - 23:00

juli
1

01 juli 2019 19:30 - 23:00

aug
5

05 aug 2019 19:30 - 23:00

sept
2

02 sept 2019 19:30 - 23:00